ดิลสุดค้ม สินค้าสุขภาพและความงาม จากแบรนด์ดัง

โรคสะเก็ดเงิน เกิดได้อย่างไร รีบรักษาอย่ารีรอ

สะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย ไม่จัดเป็นโรคติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรัง ตามหลักวิชาการนั้น โรคนี้เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ผิวหนังอย่างรวดเร็วกว่าปกติที่มาจากการกระตุ้นของสารเคมีจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า ลิมโฟไซต์ (Lymphocytes) ชนิดเซลล์ที (T-cell) ซึ่งจะก่อให้เกิดการอักเสบ และก็เกิดเป็นผื่นหนาขึ้นและขยายวงขนาดใหญ่ และมีลักษณะสีเงินและแดงที่ผิวหนัง ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายเรา และโรคนี้พบได้ในคนทุกเพศทุกวัยตั้งแแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ซึ่งอาการและความรุนแรงของโรคจะมีมากกว่าในผู้ป่วยที่เริ่มเป็นตอนอายุยังน้อยมากกว่าผู้ป่วยที่เริ่มเป็นโรคนี้ตอนสูงวัย

มีสมมุติฐานในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาของโรคสะเก็ดเงินว่า อาจมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันเกิดความผิดปกติขึ้น จึงทำลายเซลล์ผิวหนังแทนสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยที่กล่าวว่ามาจากทางกรรมพันธุ์ของผู้ป่วยที่มีประวัติป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือโรคผิวหนังอื่น ๆ ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ อาจเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ด้วยเช่น ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนัง การใช้ยาในกลุ่มรักษาโรคหัวใจและความดันสูง หรือผู้ที่มีความเครียดสะสม 

สำหรับโรคสะเก็ดเงินนั้น การเข้าพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการนั้น จะทำให้การรักษาดูแลได้เริ่มแต่เนิ่นๆและควบคุมได้ แม้ว่าปัจจุบันนี้จะยังไม่มีการรักษาที่สามารถดูแลโรคนี้ให้หายขาดได้ แต่การรักษาที่ถูกต้องและดูแลตามขั้นตอนที่แพทย์แนะนำนั้น จะทำให้ช่วยบรรเทาอาการให้ผู้ป่วยดีขึ้น เพราะสามารถลดการอักเสบของผิวหนังที่ตกสะเก็ด และแพทย์สามารถช่วยขจัดผิวหนังที่เป็นแผ่นแข็งโดยจะวินิจฉัยและรักษาตามอาการของผู้ป่วย ซึ่งอาจมีหลากหลายกันไปตามแพทย์เห็นควร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยารับประทาน ยาทาภายนอก ยาฉีดเข้า เส้น หรือการฉายแสงด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต 

นอกเหนือจากการรักษาโดยแพทย์แล้ว ผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินควรดูและในเรื่องการรับประทาน และงดการใช้ผลิตภัณฑ์ประทินผิวที่อาจมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผิวหนังของผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย ไม่ใช่โรคติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรัง พบได้บ่อยพอๆ กันทั้งเพศชายและหญิง อาการของโรคโดยเฉลี่ยจะเริ่มเป็นเมื่ออายุ 27-29 ปี แต่อาจมีอาการเริ่มต้นของโรคได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อเข้าสู่วัยชรา ผู้ป่วยที่เริ่มเป็นโรคเมื่ออายุยังน้อยจะมีความรุนแรงของโรคมากกว่าผู้ป่วยที่เริ่มเป็นโรคเมื่ออายุมาก และมีโอกาสที่จะมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วยสูง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

เรื่องแนะนำ